„Il fascino di Roma, dell’Antico e dell’arte italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi conti Lanckoroński”

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. „Karol Lackoroński: Rzym i świat antyczny”:

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. „Karolina Lanckorońska i Włochy”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem prof. Jerzego Miziołka. Tekst ukazał się w „Medioevo”, nr 319, 2023.

.
.
.
Promocja książki Karoliny Lanckorońskiej „Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła, 4 czerwca, XIII Kongres Polska Wielki Projekt, Arkady Kubickiego
.
.
Rejestracja na kongres jest dostępna na stronie www.polskawielkiprojekt.pl
.

Videoreportaż o konferencji – wersja podstawowa

Videoreportaż o konferencji – wersja angielskojęzyczna

Videoreportaż o konferencji – wersja podstawowa – angielskojęzyczna

Reportaż o konferencji w PANORAMIE

Więcej w internecie na temat konferencji

Najnowsze publikacje:

JERZY ZELAZOWSKI – UN DITTENANTE RIGOROSO E PIENO DI PASSIONE

JERZY MIZIOLEK – IL SENSO DI CONTE PER L’ANTICO

WIECZNE MIASTO, LANCKOROŃSCY I HOŁD TRZECH KRÓLI

W celu zapoznania się z nagraniem wybranego wykładu należy kliknąć na tytuł prelekcji.

„Znajdujemy się w CAPUT MUNDI [w Rzymie], w samym sercu łacińskiego Chrześcijaństwa, z którego Polska czerpała i czerpie swą łacińską, zachodnią kulturę, która wyrzeźbiła jej łacińskie, zachodnie oblicze”. Karolina Lanckorońska, 1983

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje w grudniu br. (w dniach 5-7) międzynarodową konferencję pt. Il fascino di Roma, dell’Antico e dell’arte italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi Conti Lanckoroński. Skupiać się będzie ona na działalności naukowej i kulturalnej Karola Lanckorońskiego (1848-1933) i jego córki Karoliny (1898-2002), ostatnich przedstawicieli ważnej polskiej rodziny arystokratycznej ściśle związanej z Wiedniem, Lwowem i Rzymem, którzy wyróżnili się głęboką pasją do Wiecznego Miasta i kultury włoskiej.

Najważniejsze opracowania hrabiego Lanckorońskiego dotyczą skrzyń weselnych włoskiego renesansu, ale przede wszystkim publikacji dotyczących antycznych miast Pamfilii i Pizydii oraz katedry w Akwilei. Hrabia opisał również w niektórych swoich pismach, zwłaszcza w pamiętniku z 1874 r., wykopaliska, które miały miejsce w Rzymie, w tym prowadzone na Forum Romanum i na Palatynie. Niektóre fragmenty na ten temat są dostępne na tej stronie wraz z jego tekstem o cassoni z 1905 roku oraz artykułami jego córki Karoliny o arcydziełach Michała Anioła i Rafaela.

Ponadto Lanckoroński zgromadził jedną z największych kolekcji sztuki w Wiedniu w ostatniej ćwierci XIX wieku. Córka Karolina Lanckorońska, znakomita badaczka, która większość życia mieszkała w Rzymie i gdzie jest pochowana na cmentarzu w Verano, poświęciła ważne studia Michałowi Aniołowi (,,Sąd Ostateczny”) i Baccicio (kościół Gesù w Rzymie). Podarowała ona też swoją cenną kolekcję do zamków królewskich w Krakowie i Warszawie.

Konferencja została zorganizowana ze środków Ministerstwa Edukacji  i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”.

Program konferencji w pdf

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

Patronat:

Program

Program międzynarodowej konferencji

Il fascino di Roma, dell’Antico e dell’arte italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi Conti Lanckoroński

Roma, 5-7 grudnia 2022

Dzień I, poniedziałek 5 grudnia: Curia Iulia, Parco Archeologico del Colosseo – Piazza Santa Maria Nova 53

Il Conte Karol Lanckoroński, archeologo, viaggiatore, collezionista

Pierwsza sesja: 9.30- 11.30

Apertura del Convegno e presentazione di un documentario sul Conte Lanckoroński

Alfonsina Russo e Francesca Ceci, Monumenti del Parco Archeologico del Colosseo nelle relazioni del Conte Lanckoroński e di altri viaggiatori polacchi

Mariusz Mielczarek, Count Lanckoroński and Ancient Kymissala (Rhodes)

Marta Novello, I mosaici di Aquileia e gli scavi promossi dal Conte Lanckoroński

Przerwa kawowa: 11.30 – 12.00

Druga sesja: 12.00- 13.30

Przerwa obiadowa: 13.30-15.00

Claudio Strinati, La Collezione Lanckoroński. Uno sguardo da Roma

Mattia Vinco, “Einiges über italienische bemalte Truhendi Karol Lanckoroński e la nascita del collezionismo e dello studio della pittura di cassone

Marco Paoli, “Giove che dipinge le farfalle” di Dosso Dossi. La fortuna critica di un capolavoro del Rinascimento e l’allegoria del Sogno

Trzecia sesja: 15.00 – 17.00

Dagmara Wielgosz Rondolino e Jerzy Żelazowski, La spedizione archeologica in Panfilia e Pisidia (1884-1885)

Paolo Vedovetto, La scultura altomedievale di Aquileia: dagli studi antiquari del ‘700 alle indagini di Karol Lanckoroński 

Jerzy Miziołek, Michelangelo nella vita scientifica e spirituale di Karolina Lanckorońska

Dyskusja

Dzień II, wtorek 6 grudnia, Sala Pietro da Cortona, Musei Capitolini

La Prof. Karolina Lanckorońska e i suoi studi su Michelangelo e l’arte barocca a Roma

Pierwsza sesja: 9.30 – 11.30

Premessa e presentazione di un documentario sulla prof. Karolina Lanckorońska

Cristina Acidini, “Nulla di esiguo”. L’interpretazione del Giudizio, una sfida ancora aperta

Marco Bussagli, Un’intuizione della contessa Karolina Lanckorońska. Michelangelo e il tema della predestinazione

Alessandro Zuccari, Michelangelo Buonarroti e Michelangelo Merisi da Caravaggio

Przerwa kawowa: 11.30 -12.00

Druga sesja: 12.00-14.00

Arnold Nesserath, Le Logge di Raffaello rivisitate con Karolina Lanckorońska

Francesco Petrucci, Baciccio nella Chiesa del Gesù nella lettura di Karolina Lanckorońska

Józef Grabski, Karolina Lanckorońska, l’Istituto Storico Polacco a Roma e la nascita di “Artibus et Historiae”

Dyskusja

Przerwa obiadowa: 14.00-15.30

Dzień II, popołudnie, Fondazione Caetani, Via Botteghe Oscure 32

Trzecia sesja: 16.00- 18.00

Caterina Fiorani, La Polonia nell’archivio Caetani: tracce antiche e fondo Rzewuski

Giovanna Capitelli, Il Conte Lanckoroński e l’arte dell’800

Tomasz Pudłocki, Scraps from a glorious past”. The Lanckoroński collection in the Archives of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Learning in Kraków

Ewa Skotniczna, Adam Korczyński, Una raccolta di fotografie del Conte Lanckoroński come testimone del fascino scientifico e collezionistico per l’arte e la cultura d’Italia

Dyskusja

Dzień III, środa 7 grudnia, Istituto Nazionale di Studi Romani, Piazza dei Cavalieri di Malta

Nel segno dei rapporti culturali e scientifici italo-polacchi

Sesja: 9.30 – 12.30

Introduzione di Gaetano Platania

Anna Maria Anders, Karolina Lanckorońska e il Secondo Corpo d’Armata del generale Władysław Anders

Henryk Litwin, Karolina Lanckorońska e l’attività scientifica degli emigranti polacchi a Roma e in Vaticano negli anni 1945-1989

Agnieszka Bender, Il millieu accademico di Karolina Lanckorońska all’Università di Leopoli

Robert Mirończuk, Osservazioni su Tintoretto negli studi di Karolina Lanckorońska

Alessandro Boccolini, La storiografia italiana e la Polonia tra Otto e Novecento (Omaggio a Karolina Lanckorońska)

Podsumowanie konferencji

Lunch

Program konferencji w PDF